logo
Drobečková navigace

Úvod > Služby

Služby

Na počátku devadesátých let minulého století došlo k privatizaci a převodu majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí do vlastnictví Fondu národního majetku ČR a následně do vlastnictví obcí a měst, na území kterých se infrastrukturální vodohospodářský majetek nacházel. V roce 1992 došlo k dohodě města Žamberk a obcí Dlouhoňovice a Lukavice o společném postupu při provozování převedeného vodohospodářského majetku a k založení sdružení právnických osob Vodovody a kanalizace Žamberk. Sdružení bylo k 1. 2. 1994 transformováno na Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejnou obchodní společnost.(dále jen VAK Žamberk)

Zásadním rozhodnutím vlastníka vodohospodářského majetku VAK Žamberk, bylo rozhodnutí o způsobu provozování majetku, kde došlo k využití tzv. oddílného modelu provozování majetku a v roce 1993 byla uzavřena smlouva se společností VENCL – SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. o zajištění výroby a dodávky pitné vody a odvádění a čištění splaškové vody v území všech tří obcí a to jménem a na účet společnosti VAK Žamberk. Tento způsob oddílného modelu provozování byl uplynutím 25 let ukončen k 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 je provoz kanalizace zajištěn v rámci smíšeného modelu, tedy společností VAK Žamberk, která je ve 100 % vlastnictví města Žamberka a obcí Dlouhoňovice a Lukavice. Výroba a dodávka pitné vody je nadále zajištěna v oddílném modelu, když provozování zajišťuje smluvně na účet a jménem vlastníka společnost VENCL – SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.
VAK Žamberk je jednou z nejmenších vodohospodářských společností v ČR, přesto se domníváme, že jsme jednou z nejefektivnějších společností.

Ke konci roku 2018 VAK Žamberk vlastní a provozuje (ve spolupráci s firmou VENCL – SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.) 61,2 km vodovodních řadů a 38,2 km kanalizačních sítí. Dále vlastní dvě ČOV, jednu s kapacitou 1754 m3/den a druhou s kapacitou 1100 /den. VAK Žamberk má vlastní zdroje pitné vody z vrtů s průměrným povoleným odběrem 21 l/s, což představuje 650 000 m3/rok
Trvale investujeme do obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku. Od svého vzniku v roce 1992 do roku 2018 jsme snížili ztráty v síti z desítek procent na jednotky procent. V tomto období jsme s využitím vlastních a dotačních zdrojů investovali 200 mil. Kč, když jsme mimo jiné vystavěli novou čistírnu odpadních vod, postavili jsme hlavní kanalizační sběrače v Žamberku, odkanalizovali jsme obec Dlouhoňovice a v roce 2019 i podstatnou část obce Lukavice.

I přes tyto, vzhledem k velikosti společnosti, velké investice, se trvale řadíme k územím s nejnižším vodným a stočným v České republice.