logo

O společnosti

VAK Žamberk je jednou z nejmenších vodohospodářských společností v ČR, přesto se domníváme, že jsme jednou z nejefektivnějších společností.

Ke konci roku 2018 VAK Žamberk vlastní a provozuje (ve spolupráci s firmou VENCL – SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.) 61,2 km vodovodních řadů a 38,2 km kanalizačních sítí. Dále vlastní dvě ČOV, jednu s kapacitou 1754 m3/den a druhou s kapacitou 1100 /den. VAK Žamberk má vlastní zdroje pitné vody z vrtů s průměrným povoleným odběrem 21 l/s, což představuje 650 000 m3/rok

Více informací

fotka